Management
Space na

Więcej info

Czym jest RODO?

To rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR), nakłada na wszystkich przedsiębiorców oraz inne organizacje prywatne i publiczne szereg warunków i obowiązków, związanych z administrowaniem i przetwarzaniem danych osobowych.


Od kiedy obowiązuje?

RODO weszło w życie 25 maja 2018.

Rozporządzenie to zastąpiło ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Kogo dotyczy?

Każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w Unii Europejskiej w dowolnej formie prawnej.

Może to być działalność prowadzona np. w formie spółki, jednoosobowej działalności gospodarczej, czy oddziału w Unii Europejskiej przedsiębiorcy mającego siedzibę poza Unią.

Ponieważ wszystkie podmioty gospodarcze oraz wszelkie inne organizacje prywatne i publiczne w mniejszym lub większym stopniu wykorzystują dane osobowe, wszystkie te podmioty zobowiązane są do wdrożenia zasad postępowania z danymi osobowymi zgodnie z wymaganiami RODO.

Nie ma znaczenia narodowość osób, których dane osobowe są przetwarzane. Nie ma znaczenia to, gdzie są przetwarzane dane osobowe (np. gdzie znajdują się serwery).

Jak RODO definiuje dane osobowe?

RODO określa dane osobowe jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osobą zidentyfikowaną jest osoba, której tożsamość znamy, którą możemy wskazać spośród innych osób.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamości nie znamy, ale możemy poznać, korzystając ze środków, którymi dysponujemy.

Kiedy przedsiębiorca może przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy istnieje określona przez RODO podstawa prawna przetwarzania danych i zostały wdrożone odpowiednie środki zapewniające właściwy poziom ochrony praw osób fizycznych.

Zawsze to przedsiębiorca powinien móc wykazać, że dysponuje odpowiednią podstawą prawną przetwarzania danych osobowych i zapewnia właściwy poziom ich zabezpieczenia. Jest to prawny obowiązek wynikający z zasady rozliczalności.

RODO obejmuje wszelkie czynności, które mają za przedmiot dane osobowe zarówno przy wykorzystaniu systemów informatycznych jaki i dokumentów w formie papierowej przetwarzanych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych.

Jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO?

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu warsztatowym "Bądź zgodny z RODO - to proste!".

Podczas tego warsztatu dowiecie się, co należy zrobić, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO, oraz że bycie zgodnym z RODO wcale nie musi być skomplikowane, a jest wręcz PROSTE!


Przejdź do szczegółowego opisu warsztatu


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa
Poland

FIND US:

OMEC Kraków
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

OMEC Wrocław
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JOIN US:

Accreditations:
We run accredited training and offer certification in the area of project management, program and portfolio management, risk management and IT services management. Our PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management and Agile Business Analysis training is accredited by APMG-International and Peoplecert. We're a PMI Global Registered Education Provider. We cooperate with International Projects Management Association.

Trademarks:
PRINCE2®, ITIL®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, PRINCE2 Agile® and AgileSHIFT® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited - all rights reserved. The Swirl logo™ is a trademark of Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo is a trademark of APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device is a trademark of APM Group Ltd. The APMG-International Change Management and Swirl Device logo j is a trademark of APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM and Atern is a trademark of Agile Business Consortium w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' and PMI R.E.P. logo are registered trademarks of Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' is a registered trademark of Gaming Works B.V. TOGAF is a registered trademark of The Open Group. OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.