Czym jest RODO?

Chodzi o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych.

RODO zastąpiło ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

RODO obejmuje wszelkie czynności, które mają za przedmiot dane osobowe zarówno przy wykorzystaniu systemów informatycznych jaki i dokumentów w formie papierowej przetwarzanych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych.

Stosowane skróty:
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO
(ang. General Data Protection Regulation, GDPR)

Od kiedy obowiązuje?

Dniem wejścia w życie RODO jest 25 maja 2018.

Kogo dotyczy?

Każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w Unii Europejskiej w dowolnej formie prawnej. Może to być działalność prowadzona np. w formie spółki, jednoosobowej działalności gospodarczej, czy oddziału w Unii Europejskiej przedsiębiorcy mającego siedzibę poza Unią.

Nie ma znaczenia narodowość osób, których dane osobowe są przetwarzane. Nie ma znaczenia to, gdzie są przetwarzane dane osobowe (gdzie znajdują się serwery).

Jak RODO definiuje dane osobowe?

RODO odnosi się do "danych osobowych", czyli do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osobą zidentyfikowaną jest osoba, której tożsamość znamy, którą możemy wskazać spośród innych osób.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamości nie znamy, ale możemy poznać, korzystając ze środków, którymi dysponujemy. 

Kiedy przedsiębiorca może przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy istnieje określona przez RODO podstawa prawna przetwarzania danych i zostały wdrożone właściwe środki organizacyjne lub techniczne zapewniające właściwy poziom ochrony prawa osób fizycznych.. 

Zawsze to przedsiębiorca powinien móc wykazać, że dysponuje odpowiednią podstawą przetwarzania danych i zapewnia właściwy poziom zabezpieczenia. Jest to prawny obowiązek wynikający z tzw. zasady rozliczalności.

Jak się przygotować?

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu "Podstawy RODO".

Podczas szkolenia dowiecie się, że przygotowanie się do RODO wcale nie musi być skomplikowane, a jest wręcz PROSTE!

Przejdź do szczegółowego opisu szkolenia


T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa
Poland

FIND US:

OMEC Kraków
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

OMEC Wrocław
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JOIN US:

Accreditations:
We run accredited training and offer certification in the area of project management, program and portfolio management, risk management and IT services management. Our PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management and Agile Business Analysis training is accredited by APMG-International and Peoplecert. We're a PMI Global Registered Education Provider. We cooperate with International Projects Management Association.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® are registered trademarks of Axelos Ltd. The Swirl logo™ is a trademark of Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo is a trademark of APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device is a trademark of APM Group Ltd. The APMG-International Change Management and Swirl Device logo j is a trademark of APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM and Atern is a trademark of Agile Business Consortium w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' and PMI R.E.P. logo are registered trademarks of Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' is a registered trademark of Gaming Works B.V. TOGAF is a registered trademark of The Open Group. OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTrim AB.