Trener

This section is available in Polish only.

Autorem naszych szkoleń interpersonalnych i głównym ich wykonawcą jest Krzysztof Sobieraj. Poza wykształceniem psychologicznym posiada również wiedzę zdobytą na studiach podyplomowych (m.in. trenerskich) oraz na wielu szkoleniach w Polsce i za granicą. Posiada duże doświadczenie w szkoleniach dla menedżerów różnego szczebla. Prowadzi od wielu lat szkolenia w języku polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach administracji samorządowej, w korporacjach, a także jako wolontariusz w Ghanie i Beninie. Przez wiele lat był również wykładowcą Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. Aktualnie współpracuje z Uniwersytetem Śląskim. Nieobce są mu doświadczenia związane z konsultacjami z zakresu zarządzania zasobami ludzkim, diagnozą potencjału pracowniczego, projektowania ścieżek kariery, rekrutacji i selekcji personelu, coachingu, psychoterapii ( w tym także terapii uzależnień) czy badań psychologicznych.



T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa
Poland

FIND US:

OMEC Kraków
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

OMEC Wrocław
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JOIN US:

Accreditations:
We run accredited training and offer certification in the area of project management, program and portfolio management, risk management and IT services management. Our PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management and Agile Business Analysis training is accredited by APMG-International and Peoplecert. We're a PMI Global Registered Education Provider. We cooperate with International Projects Management Association.

Znaki handlowe:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® are registered trademarks of Axelos Ltd. The Swirl logo™ is a trademark of Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo is a trademark of APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device is a trademark of APM Group Ltd. The APMG-International Change Management and Swirl Device logo j is a trademark of APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM and Atern is a trademark of Agile Business Consortium w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' and PMI R.E.P. logo are registered trademarks of Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' is a registered trademark of Gaming Works B.V. TOGAF is a registered trademark of The Open Group. OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.