Interpersonal - for top management and HRFor top management and HR

This section is available in Polish only.

Szkolenia w tej sekcji przeznaczone są dla zarządzających firmami oraz specjalistów HR.

Jak pracować z załogą? W jaki sposób prowadzić politykę personalną?


CONTACT US:

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa
Poland

FIND US:

OMEC Kraków
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

OMEC Wrocław
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław