Management
Space na

Więcej info

Doradztwo biznesowe to naturalna kontynuacja zadań, które realizujemy szkoląc i certyfikując z metodyk i standardów będących w ofercie naszej firmy.

Łacińska maksyma mówi, że słowa uczą a przykłady pociągają. Robimy więc to, czego uczymy, wykorzystujemy naszą wiedzę w praktyce. Dajemy w ten sposób naszym Klientom dowód, że metodyki działają także poza salą szkoleniową, w konkretnych przedsięwzięciach biznesowych o bardzo zróżnicowanym charakterze.

OMEC usługi doradcze

 

W zależności od potrzeb realizujemy nasze usługi doradcze grupując je w tematy z konkretnymi zadaniami, procesami i z wykorzystaniem uznanych w danej dziedzinie standardów.

Ład projektowy

 

 

Od czegoś trzeba zacząć. Nasi Klienci znają się na biznesie, który prowadzą. My potrafimy im pomóc wejść na kolejny etap organizacyjny właściwy dla dojrzałych organizacji na całym świecie.

Pomożemy zrozumieć, zbudować i wdrożyć, o ile okaże się to niezbędne, ład korporacyjny. Pokażemy zasady, określimy metody jakimi osiągnąć założony cel. Wskażemy wymagane kompetencje, tak aby pracownicy naszego klienta wiedzieli dlaczego wykonują określone zadania, jaki jest ostateczny ich cel. Pomożemy przygotować niezbędne dokumenty i zrozumieć ich treść, pomożemy wdrożyć dobre praktyki aby nie były to tylko firmowe wymogi organizacyjne ale zrozumiałe usprawnienia, z których wszyscy będą chcieli korzystać.

IT dla biznesu

 

 

Z reguły informatyka w przedsiębiorstwie kojarzy się jej użytkownikowi z komputerem, jakimś systemem wspomagającym biznes i dostępem do internetu.

Wraz z rozwojem firmy pojawiają się kolejne systemy, komputery, sieci, punkty dostępu, serwisy internetowe, z których wszyscy w firmie chcieliby w sposób ciągły, bezpieczny korzystać. Jak wybrać kolejny system, jakie kupić komputery, jakie serwery, jakie urządzenia sieciowe i jak zoptymalizować wybór aplikacji biznesowych tak aby nie zwielokrotniać wprowadzanych danych i ujednolicić do nich dostęp.

My pomożemy zaprojektować organizację IT od podstaw, a jeśli już taka działa wskażemy drogę do zmian, które doprowadzą do stanu, w którym informatyka z biznesem będzie współpracować według najwyższych standardów i sprawdzonych praktyk.

Bezpieczeństwo

 

 

Wszystko jest dobrze, gdy wszystko działa, systemy komputerowe nie zawodzą, a z organizacji nie wyciekają wrażliwe dla działalności przedsiębiorstwa informacje.

Ale jak zabezpieczyć ciągłość działania wszystkich newralgicznych instalacji, jak nie dopuścić aby informacje o danych naszych pracowników, umowach, tajemnicach przedsiębiorstwa nie były kopiowane i przenoszone na niewłaściwych nośnikach (np. pendrive) bez właściwego nadzoru i kontroli dostępu? Jak zabezpieczyć organizację / przedsiębiorstwo przed atakami hakerów, szpiegostwem przemysłowym, niefrasobliwością działań pracowników, awariami i sytuacjami, które nie chcielibyśmy aby się w firmie wydarzyły, a jeśli już się to stanie, to jakie wprowadzić działania naprawcze?

Chętnie pomożemy zdefiniować zasady i przeszkolimy pracowników, tak aby bezpieczeństwo pomagało zarabiać pieniądze w spokoju, bez wizji ewentualnych strat.

Usługi IT

 

 

Ile kosztuje działanie organizacji IT w przedsiębiorstwie, czy pieniądze wydawane na nią są pożytkowane w sposób optymalny i efektywny?

Jak to sprawdzić i zdefiniować, które prace pracowników IT powinny być wykonywane w pierwszej kolejności, a które należy zaplanować do wykonania w późniejszym terminie? Czy zatrudniamy specjalistów, którzy zapewniają, że usługi które świadczą na rzecz pionów biznesowych przedsiębiorstwa są zawsze na najwyższym poziomie? A jeżeli korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, to czy prawidłowo zabezpieczamy swoje interesy, czy zawieramy umowy, które zapewnią nam odpowiedni poziom realizowanych prac i ich terminowość?
Czy nasz pion IT w firmie jest właściwie zorganizowany, aby w przejrzysty sposób określić zadania i odpowiedzialności wszystkich jego pracowników? Jak doprowadzić do sytuacji, w której każda praca będzie miała zdefiniowany zakres, czas wykonania i sparametryzowany, policzalny koszt? Z kim się skontaktować, gdy coś nam nie działa i jak długo czekać na naprawę?

Na te wszystkie pytania pomożemy znaleźć najlepsze odpowiedzi, a będą one zgodne z obowiązującymi bibliotekami wiedzy i zaleceniami międzynarodowych organizacji.

Komunikacja

 

 

Każde działanie, które chcemy aby odniosło skutek musi być właściwe zakomunikowane. Z błędów przekazywania informacji, jej braku wynikają najczęstsze problemy.

Co z tego, że zatrudniamy najlepszych specjalistów, inżynierów, którzy budują pozycję organizacji, gdy ci nie potrafią przekazywać swojej wiedzy współpracownikom i klientom? Co z tego, że w naszej ofercie znajdzie się najlepszy w naszym mniemaniu produkt na rynku, jeśli nie przedstawimy go światu? Jesteśmy przekonani na podstawie naszych doświadczeń, że poprawa wewnętrznych relacji, usprawnienie komunikacji ma ogromny wpływ na realizację celów biznesowych każdego przedsiębiorstwa.

Z współpracującymi z nami specjalistami, psychologami biznesu jesteśmy sprawić, że każdy komunikat, informacja trafi do swojego adresata, a praca okaże się bardziej zrozumiała dla wszystkich.

Produkty doradcze

 

 

Forma naszej współpracy zależy od konkretnych potrzeb naszych Klientów. Korzystając ponownie z wyrażonych w języku łacińskim mądrości, wiemy, że wielu wie wiele, nikt zaś wszystkiego (Multi multa sciunt, nemo omnia).

Nasz Klient nie musi wiedzieć jak wykonać audyt swojej organizacji, jak przygotować dokumentację projektową związaną z konkretnym przedsięwzięciem, jak przeprowadzić symulację biznesową i jakich parametrów do niej użyć. Nasz Klient nie musi znać narzędzi wspomagających działania projektowe. Wystarczy, że we wszystkich tych dziedzinach zatrudni specjalistów, którzy są zatrudnieni w naszej firmie, a oni z pełnym zaangażowaniem pomogą tym złożonym przedsięwzięciem zarządzać.

___

Wspieramy ideę Interim Management’u

Nasza firma, korzystając ze zdobytych doświadczeń i wiedzy pozyskanej podczas prowadzenia projektów, promuje projektowe formy zatrudniania specjalistów w realizowanych przez nich przedsięwzięciach. Taką formą realizacji zadań jest Interim Management, który jest zorientowany na sukces wykonywanych prac w określonym czasie i z założonymi z góry efektami, zamiast zatrudniania pracownika na etacie w organizacji. Czym jest więc Interim Management?

Interim Management to czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, działem przedsiębiorstwa lub projektem, które realizuje specjalista posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania. Specjalista (interim manager) zawiera kontrakty czasowe na czas realizacji konkretnych zadań. W oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie z innych projektów sugeruje kierunki zmian w organizacji, opracowuje szczegółowy plan działania i pomaga w jego realizacji. Celem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości i/lub sprawności jednostki organizacyjnej objętej usługą.

Korzyści

Korzyści ze współpracy z Interim Managerem:

  • wzmocnienie lub uzupełnienie zarządzania w całej firmie lub w poszczególnych jej działach;
  • weryfikacja, modyfikacja i usprawnienie procesów biznesowych w organizacji;
  • skuteczny sposób na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów w organizacji;
  • oszczędność czasu i pieniędzy na zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika;
  • brak kosztów stałych związanych z zatrudnieniem etatowego pracownika;
  • ewentualność powiązania wynagrodzenia z osiągnięciem założonego celu realizowanego projektu.

Interim management to zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, ukierunkowane na osiągnięcie zdefiniowanych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na kooperacji i współudziale w ryzyku i zysku co do zamierzonego celu.

Inaczej mówiąc to usługi doradcze rozszerzone o dostarczenie konkretnych rezultatów i zapewnienie ich stabilności. Interim Manager przenosi do przedsiębiorstwa wiedzę i zachowania niezbędne do wykorzystania narzędzi, które ten rezultat umożliwiają. Interim menedżera wynajmuje się na określony czas lub do wykonania określonego zadania. Nie jest on pracownikiem ale osobą z zewnątrz co pozwala mu na spojrzenie na problemy z innego punktu widzenia. Może łatwo przeprowadzać niepopularne zmiany (zmiany regulaminu wynagradzania, organizację pracy, zwolnienia pracowników) bo nie musi liczyć się z wewnętrznymi układami w firmie, zobowiązaniami, koligacjami itd.

Charakterystyczną cechą Interim Managementu jest rozwiązywanie problemów biznesowych przez zdefiniowanie problemu, bieżący monitoring działań, wdrożenie zmian i wprowadzenie wiedzy do przedsiębiorstwa (przekazanie umiejętności) i powiązanie honorarium IM z końcowym efektem jego pracy.

Aby lepiej zrozumieć ideę Interim Managementu najlepiej jest wyodrębnić różnice pomiędzy Interim menedżerem, konsultantem i pracownikiem firmy:

1. Interim manager – rozwiązuje problemy,
2. Konsultant – opracowuje rozwiązania problemów,
3. Pracownik – pomaga rozwiązywać problemy.

Etapy projektu interim management

Zadanie/projekt składa się z 4 etapów:

1. Analiza,
2. Opracowanie rozwiązania/rekomendacji,
3. Wdrożenie rozwiązania,
4. Administrowanie implementowanym rozwiązaniem i praca według nowych zasad.

Ideą projektu jest: sama realizacja zadania/projektu polegająca na wdrożeniu zmian oraz aspekt zarządzania zmianą – czyli działań mających na celu zaakceptowanie i zakorzenienie zmiany w przedsiębiorstwie.

 

Zapraszamy do współpracy!

Nasi konsultanci z przyjemnością porozmawiają o Państwa potrzebach i zaproponują dopasowany do Państwa potrzeb oraz oczekiwań zestaw działań doradczych i konsultacyjnych.

Zapraszamy do współpracy!


Kontakt: 
doradca@omec.pl

 

T. (+48) 801 55 66 32
F: (+48) 22 207 25 14
E: info@omec.pl

ul. Zeusa 41
01-497 Warszawa
Poland

FIND US:

OMEC Kraków
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków

OMEC Wrocław
ul. Św. Józefa 1-3
50-329 Wrocław

JOIN US:

Accreditations:
We run accredited training and offer certification in the area of project management, program and portfolio management, risk management and IT services management. Our PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, M_o_R®, ITIL®, Agile Project Management and Agile Business Analysis training is accredited by APMG-International and Peoplecert. We're a PMI Global Registered Education Provider. We cooperate with International Projects Management Association.

Trademarks:
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, MoP®, M_o_R®, P3O®, MSP®, MoV®, P3M3® are registered trademarks of Axelos Ltd. The Swirl logo™ is a trademark of Axelos Ltd. The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo is a trademark of APM Group Ltd. The APMG-International Agile Business Analysis and Swirl Device is a trademark of APM Group Ltd. The APMG-International Change Management and Swirl Device logo j is a trademark of APM Group Ltd. AgilePM, AgileBA, DSDM and Atern is a trademark of Agile Business Consortium w Wielkiej Brytanii. 'PMI', 'PMP', 'CAPM', 'PMBOK' and PMI R.E.P. logo are registered trademarks of Project Management Institute, Inc. 'Apollo 13 - an ITSM case experience' is a registered trademark of Gaming Works B.V. TOGAF is a registered trademark of The Open Group. OpenTRIM® is a registered trademark of OpenTrim AB. The Praxis Framework™ is a trademark of Praxis Framework Limited. The APMG International Praxis Framework and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited and Praxis Framework Ltd, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.