pl
14/04/2020
OMEC

Czy projekty prawne mają rację bytu?

Zarządzanie projektami polegającymi na świadczeniu usług prawnych, ang. Legal Project Management (LPM), to zastosowanie zasad i praktyk zarządzania projektami, metod doskonalenia procesów i wykorzystanie narzędzi, w celu zwiększenia efektywności każdej praktyki prawnej. Taka jest ich oficjalna definicja. Czy jednak projekty prawne jako takie faktycznie funkcjonują?


Najbardziej zwięźle, projekt możemy zdefiniować jako tymczasowe przedsięwzięcie podjęte w celu stworzenia unikalnego produktu lub usługi.

Oznacza to, że wszystkie projekty charakteryzują się:

Zatem definicja i atrybuty projektu dotyczą zarówno projektu „prawnego”, rozumianego jako świadczenie usług prawnych dla klienta, jak również projektu realizowanego przez klienta.

Warto więc postawić pytanie: czym właściwie różnią się od siebie te dwa projekty? Projekt „prawny” dostarcza klientowi unikalne produkty – usługi prawne, opisujące projekt klienta. Projekt klienta także dostarcza unikalne produkty, wynikające z zakresu danego projektu.

Ta istotna różnica, czyli specyfika dostarczanej usługi/produktu, sprawia, że funkcjonuje nazwa projekty prawne. Skoro jednak podobieństwo między projektem prawnym, a „zwykłym” jest tak duże, to metody zwiększenia efektywności realizacji będą analogiczne. Obecnie w obszarze zarządzania projektami widoczna jest tendencja przeciwstawiania tradycyjnym metodom zarządzania, metod zwinnych (Agile). Jest to jedna z opcji, którą z powodzeniem można wykorzystać także w zwiększeniu efektywności projektów prawnych.

Opisanie, z punktu widzenia prawnego, projektu klienta zarządzanego zgodnie z metodyką zwinną oznacza konieczność wzięcia pod uwagę cech charakterystycznych dla takiego podejścia. Jednocześnie jest to adaptacja do nowych warunków i wymagań rynku, który coraz odważniej podąża w stronę elastyczności.

W tradycyjnym podejściu przyjmuje się, że zakres projektu jest uzgadniany przed rozpoczęciem realizacji prac wytwórczych i pozostaje niezmienny do czasu zakończenia projektu. W praktyce oznacza to niejednokrotnie wydłużenie czasu realizacji i zwiększa koszty.

Podejście zwinne zakłada z kolei, że zakres projektu może ulegać zmianie, co więcej szczegółowe wymagania będą definiowane w trakcie realizacji projektu, a czas i koszty projektu zawsze pozostają bez zmian.

W jaki sposób czerpać z obu tych praktyk, by dostarczać klientom najlepszy produkt w ramach projektu prawnego? Odpowiedź na to pytanie była jednym z elementów wykładu przygotowanego przez OMEC dla Pulsu Biznesu na konferencję Zarządzanie projektami dla prawników.

Artykuł został opublikowany na stronie Pulsu Biznesu 12 kwietnia 2019 r.
POBIERZ ARTYKUŁ W PDF
WRÓĆ

Najnowsze:

Techniki i narzędzia przydatne w zarządzaniu projektami
ZOBACZ WIĘCEJ
Dwóch kierowników projektu?
ZOBACZ WIĘCEJ
Czy PMO jest nam potrzebne?
ZOBACZ WIĘCEJ
Jak przekonać szefa, że zarządzanie projektami jest przydatne?
ZOBACZ WIĘCEJ