pl
13/05/2021
OMEC

Co to jest projekt?

Projektem nazywamy tymczasowe przedsięwzięcie prowadzone przez zorganizowaną grupę osób, którego celem jest dostarczenie unikatowego produktu, który pozwoli uzyskać oczekiwane korzyści.


Projektem jest więc przedsięwzięcie tymczasowe, które ma swój początek oraz koniec. Zależnie od wymagań i potrzeb może trwać zarówno kilka miesięcy jak i kilka lat. Osoby, które będą ten projekt realizować nazywamy zespołem projektowym, a te które będą projektem zarządzać – zespołem zarządzania projektem. Zespół projektowy powinien ustalić między sobą sposoby współpracy, uprawnienia i obowiązki na czas trwania projektu.

Członkowie zespołu projektowego powinni mieć odpowiednią wiedzę i umiejętności. Co to oznacza? Chodzi tu przede wszystkim o wiedzę dotyczącą sposobu organizacji pracy, ale również wiedzę dotyczącą tego, co ma powstać, czyli produktu projektu. I tak na przykład w projekcie związanym z organizacją koncertu w plenerze, który ma się odbyć na tymczasowej scenie, potrzebujemy specjalistów m.in. od:

Produktem tego projektu będzie koncert, który umożliwi zrealizowanie korzyści biznesowych takich jak: przychód z koncertu oraz promocja nowej płyty zespołu.

Podczas organizacji koncertu, jednego z wielu na trasie koncertowej, realizacja każdego z nich powinna być traktowana jako oddzielny projekt. Dlaczego? Ponieważ mimo stałych wymagań zespołu za każdym razem scena stawiana jest w innym miejscu, inaczej należy zorganizować przestrzeń i z kim innym uzgadniać pozwolenia, a efektem tego jest unikalny koncert.

By upewnić się, że projekt przyniesie korzyści należy oszacować jego planowane koszty i porównać z oczekiwanymi korzyściami. Porównanie będzie możliwe kiedy korzyści będą mierzalne i zostaną odniesione do stanu sprzed projektu.

Według metodyki PRINCE2®:

Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego uzasadnienia biznesowego.
Source Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition.

WRÓĆ

Najnowsze:

Techniki i narzędzia przydatne w zarządzaniu projektami
ZOBACZ WIĘCEJ
Dwóch kierowników projektu?
ZOBACZ WIĘCEJ
Czy PMO jest nam potrzebne?
ZOBACZ WIĘCEJ
Jak przekonać szefa, że zarządzanie projektami jest przydatne?
ZOBACZ WIĘCEJ